Sədrə sözününz

Gəgəli kənd sakini Rasim Cəbrayılov yazır:

Gəgəli kənd sakini Rasim Cəbrayılov yazır: