Üzvlər

Səxavət Həsənov

Gəgəli bələdiyyəsinin üzvü Səxavət Həsənovun tərcümeyi-halı

Yusif Hacıyev

Gəgəli bələdiyyəsinin üzvü Yusif Hacıyevin tərcümeyi-halı

Baxış Əlişahlı

Gəgəli bələdiyyəsinin üzvü Baxış Əlişahlının tərcümeyi-halı